HỘI THẢO QUỐC TẾ

"Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2017"

unnamed (4)
unnamed (10)
unnamed (14)
unnamed (5)
unnamed (1)
unnamed
unnamed (6)
unnamed (2)
unnamed (12)
unnamed (11)
unnamed (9)
unnamed (8)
unnamed (3)
unnamed (7)

Địa điểm: Vườn Minh Trân, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thời gian: Ngày 8 và 9/2/2017

Đơn vị tổ chức: Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ", thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.