Tài trợ cho IFD

Mr. Hoàng Quốc Tài

Tel: +84 8 7108 7100

+84 913 905 635

Email: sponsorship4iAN@gmail.com

 

Quỹ Học bổng iAN

Bác sĩ. Trần Thị Cẩm Vân

Tel: +84 8 7108 7100

84 968 829 990

Email: scholarship4iAN@gmail.com

Ban Thư ký iAN

Ms. Nguyễn Đặng Ngân Giang

Lầu 10, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

Tel: +84 8 7108 7100

+84 938 096 212

Email: secretariat4iAN@gmail.com

 

Facebook:

https://www.facebook.com/vn.ian/

Gia nhập iAN

Mr. Đinh Đức Chính

Tel: +84 8 7108 7100

+84 981 648 385

Email: joining4iAN@gmail.com

Thông tin đăng ký đã được gửi thành công