LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VĂN HÓA

iAN chú trọng vào lĩnh vực Văn hóa nhằm nuôi dưỡng và tôn vinh các giá trị truyền thống văn hóa của Việt Nam với mong muốn chia sẻ và kết nối được các nguồn lực cả trong và ngoài nước vào các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực như Đào tạo, Khoa học, Kinh tế, Công nghệ, Thể thao, Du lịch… phục vụ mục đích cộng đồng.

GIÁO DỤC

iAN chú trọng vào lĩnh vực Giáo dục nhằm chắp cánh cho ước mơ du học và khởi nghiệp của thế hệ trẻ, những người sẽ được đào tạo trong những điều kiện thuận lợi và trải nghiệm cuộc sống với nhiều nền văn hóa, chuẩn bị hành trang và sẽ hướng về cội nguồn để xây dựng quê hương và đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước - Vì một Việt Nam Tỏa sáng!