Giới thiệu văn hóa ẩm thực các nước


Ẩm thực Quốc tế từ gần 30 nước trên thế giới, do các nhà hàng chuyên biệt cao cấp tại TP. HCM thực hiện. Tại đây người tham gia được thưởng thức đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cách giúp các bạn trẻ du học tiếp cận văn hoá bản địa thông qua ẩm thực


Recent Posts