Please reload

Recent Posts

Trình diễn khinh khí cầu

 

Bay treo khinh khí cầu là lễ hội độc đáo được chiêm ngưỡng bởi hàng chục ngàn người. Những khinh khí cầu cấp 7-9 (cao 23-35m) với những hình dạng đặc sắc sẽ được trình diễn tại khu vực sân khấu MEKOLOR được diễn ra vào sáng 06h30 - 9h00, Ngày 1 - 2 - 3 .12.2016

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload