Trình diễn khinh khí cầu


Bay treo khinh khí cầu là lễ hội độc đáo được chiêm ngưỡng bởi hàng chục ngàn người. Những khinh khí cầu cấp 7-9 (cao 23-35m) với những hình dạng đặc sắc sẽ được trình diễn tại khu vực sân khấu MEKOLOR được diễn ra vào sáng 06h30 - 9h00, Ngày 1 - 2 - 3 .12.2016


Recent Posts