Please reload

Recent Posts

Hội thảo triển lãm Giáo dục - Đào tạo

 

Hoạt động chủ đạo của IFD là Giáo dục - Khởi nghiệp - Trao học bổng du học. Học bổng iAN hoạt động với mục tiêu chắp cánh cho những ước mơ du học cho thế hệ trẻ, những người sẽ được đào tạo trong điều kiện thuận lợi, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, chuẩn bị hành trang và sẽ hướng về cội nguồn để xây dựng quê hương.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload