[IFD 2016] Thông báo thay đổi lịch Trình diễn Khinh khí cầu và Đường chạy sắc màu


Ban truyền thông IFD 2016 xin trân trọng thông báo:


Vì lý do ngày quốc tang tưởng nhớ Fidel Castro 4/12, nên 2 hoạt động là Khinh khí cầu và Mekolor Run có những thay đổi ngày giờ sau:


Lịch mới:


Trình diễn Khinh khí cầu:

Thời gian: Giờ khởi động là 6h00, giờ bay là 6h30-9h00, ngày 2,3/12/2016

Địa điểm: Hầm Thủ Thiêm

Dự kiến: 10.000 người


Đường chạy sắc màu (Mekolor Run):

Thời gian: Dự kiến 7h30 - 14h30, ngày 11/12/2016. (02/12 sẽ có thông tin chính thức)

Địa điểm: Hầm Thủ Thiêm

Dự kiến: 10.000 người


Recent Posts